Key visual

Arbor - Urban Living

Samen schrijven we een sterk verhaal

Arbor ontwikkelt kwalitatieve, betaalbare woningen in stedelijk gebied,
met een bijzondere focus op licht, ruimte en groen. Op die manier schrijven we samen met onze bewoners een oprecht verhaal over de bewezen duurzaamheid van wonen ‘in de stad’.

Wonen in de stad

Arbor streeft met zijn woonprojecten actief naar een toekomst waarin zowel de mens als de natuur de nodige ruimte krijgen om zich optimaal te ontwikkelen. 

Dat doen we in de eerste plaats door het binnenstedelijk gebied voor meer mensen aantrekkelijk te maken om te wonen, wat de natuur daarbuiten automatisch extra ruimte geeft om uit te breiden. 

Daarenboven doen we dat door het aandeel ‘woonruimte’ en het aandeel ‘groene ruimte’ in onze projecten van bij het begin evenwaardig te benaderen. Behalve het feit dat dat vanzelfsprekend bijdraagt aan de al aangehaalde aantrekkelijkheid, bevorderen we daarmee ook effectief de leefbaarheid van stedelijke gebieden in hun geheel. 

Investeren in een beter leefmilieu

Tenslotte investeren we, in verhouding tot de investeringskost van ieder project, ook zelf in extra natuur, en in het groei- en herstelproces van ons leefmilieu in het algemeen. Dat is voor ons geen goedkoop marketingpraatje, laat staan greenwashing, maar een fundamenteel onderdeel van onze visie op ‘bouwen aan een mooiere toekomst’.

Het is onze stelligste overtuiging alleen op die manier onze prachtige, maar duidelijk ook heel kwetsbare planeet leefbaar te kunnen houden voor de volgende generaties, zonder het risico dat die zouden moeten inboeten op levenskwaliteit.   
Hier evt een concreet voorbeeld van investering in ‘extra natuur’.

Bouwen aan de woonkernen van morgen

Op basis van deze waarden en uitgangspunten geven we de woonkernen van morgen vorm. In hoofdzaak door historisch en architecturaal waardevolle stadspanden te transformeren tot betaalbare, moderne woningen, voorzien van alle hedendaags comfort. Maar waar opportuun ook door het ontwikkelen van toekomstgerichte nieuwbouwprojecten in opkomende buurten. 

Klinkt dat als een verhaal naar uw hart?

Waar u bovendien zelf een mooi hoofdstuk aan wil toevoegen? Contacteer ons dan gerust voor een vrijblijvende kennismaking.